“Regionale natuurparkwaarden” is een eenvoudig nationaal collectief merk, erkend door het Ministerie van Ecologische en Inclusieve Transitie, aanwezig in heel Frankrijk en daarbuiten. Het merk “Valeurs Parc” is een herkenning die verbonden is aan een gebied.

Voor wie?

Momenteel is dit merk in de Ardennen alleen verkrijgbaar voor landbouw- en voedingsproducten.

Wat is het punt?

 • verkenning de kwaliteit van hun product en hun praktijk;
 • Begeleidende technisch, informatiebijeenkomsten, advies;
 • lidmaatschap naar een netwerk van actoren met dezelfde waarden;
 • Amà © lioration zichtbaarheid en referentie van uw producten dankzij een lokaal, regionaal en nationaal promotiesysteem.

Welke voordelen?

 • Het promoten van lokale producten die aan specifieke criteria voldoen, bij consumenten die steeds gevoeliger worden voor kwesties op het gebied van duurzame ontwikkeling, die overeenkomen met de waarden van het merk;
 • Terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke communicatiemiddelen (flyers, video, internetartikel, foto's, geëmailleerde plaquette, #ParkValues, enz.);
 • Begunstigden kunnen het merk aanbrengen op hun communicatiemiddelen (documentatie, website, verkooppunt, stands, enz.);
 • Speciale extranetsite: presentatie van uw activiteit, uw producten, uw verkooppunten (beschrijving, foto's, video's, enz.);
 • Delen en feedback tussen producenten, reflectie op het bundelen van middelen en collectieve aankopen;
 • Technische ondersteuning door de verschillende agenten van het Regionaal Natuurpark van de Ardennen;
 • Zichtbaarheid van het merk en de producenten door de uitvoering van gezamenlijke evenementen.

Hoe werkt het?

 • Een eerste uitwisseling met de PNR-agent uit de Ardennen om na te gaan of aan de voorwaarden is voldaan;
 • Een audit uitgevoerd op de boerderij;
 • Studie van het dossier en validatie in commissie;
 • Aanwijzingen en advies ter bevordering van een benadering van vooruitgang en voortdurende verbetering;
 • Verbintenis aan het merk voor 5 jaar, verlengbaar met tussentijdse tussentijdse audit.

Welke sectoren zijn gemarkeerd?

 • Producten uit herbivore veredeling;
 • Producten uit monogastrische fokkerij;
 • Producten uit de bijenteelt;
 • Fruit, groenten, planten en verwerkte producten;
 • De bieren.

Uw engagementen tegenover het merk Valeurs Parc:

 • Behoud van natuurlijk, cultureel en landschappelijk erfgoed ;
 • Het welzijn van vrouwen en mannen, a menselijke maat ;
 • Un territoriale verankering sterk voor een lokale economie.

Hoeveel kost het?

Lidmaatschap:

 • € 50,- voor 1 fte;
 • € 100,- van 2 naar 10 fte;
 • € 300 boven 10 FTE’s.
Neem contact op met:
Sophie BRASSEUR - Facilitator “Parkwaarden”
sophie.brasseur@parc-naturel-ardennes.fr
Zo een. 03 24 42 90 57 – 06 10 66 46 62

Huis van het Regionaal Natuurpark van de Ardennen
Route de Secheval-RD 140
08150 RENWEZ
www.parcs-naturels-regionaux.fr/valeurs-parc

Was deze inhoud nuttig voor u?