De verschillende actoren verenigen rond een gemeenschappelijk doel: het behoud en de valorisatie van het erfgoed als hefbomen voor de ontwikkeling van het grondgebied.

Het nationale merk Petites Cités de Caractère®, geboren in Bretagne in het midden van de jaren 1970, promoot atypische steden, voormalige religieuze, politieke, militaire of commerciële centra die hun stedelijke functies hebben zien afnemen, die een groot deel van hun bevolking en financiële middelen hebben verloren. middelen die nodig zijn om hun erfgoed in stand te houden.  

Om ervoor te zorgen dat de fundamentele kenmerken van de Small Towns of Character® behouden blijven, terwijl ze de noodzakelijke ontwikkelingen van hun tijd integreren, hebben de gemeenten zich uitgerust met geschikte beschermings- en beheersinstrumenten en projectmethodologieën die het erfgoed centraal stellen in het territoriumproject.

De Small Towns of Character® worden tegenwoordig erkend als gebieden met onmiskenbare toeristische en erfgoedkwesties. Samengebracht in een regionaal en nationaal netwerk, delen ze een echt enthousiasme, collectieve waarden die leven en betekenis geven aan het concept. Tot op heden zijn 2 gemeenten in de Ardennen Small Towns of Character®: Mouzon en Rocroi.

Presentatie van het concept en het merk.

Om een ​​Kleine Stad met Karakter® te worden, moet de gemeente:

 • Onderworpen zijn aan bescherming op grond van historische monumenten of een opmerkelijke erfgoedsite;
 • minder dan 6 inwoners hebben op de datum van de aanvraag tot lidmaatschap van de gemeente, van de gedelegeerde gemeente van een nieuwe gemeente of binnen de omtrek van de Bijzonder Erfgoedsite;
 • Een gebouw hebben dat dicht genoeg is om het de uitstraling van een stad te geven, een kwalitatief en homogeen architectonisch erfgoed hebben dat getuigt van zijn geschiedenis, centrale stedelijke functies hebben uitgeoefend en/of uitoefenen;
 • Een meerjarig programma hebben voor de restauratie en rehabilitatie van gebouwd erfgoed en de versterking van materieel en immaterieel erfgoed;
 • Doe mee met de toeristische ontwikkelingsstrategie van zijn grondgebied.

Om een ​​Kleine Stad met Karakter® te zijn en te blijven, verbindt de gemeente zich ertoe:

 • Een actief beleid voeren ten behoeve van het behoud, herstel en de opwaardering van publiek en privaat erfgoed;
 • Handelen ten gunste van de verfraaiing en herkwalificatie van openbare ruimten in overeenstemming met de vereisten van de site en zijn typologie;
 • Werk actief om het publiek te verwelkomen;
 • De animatie van de stad permanent promoten;
 • Deelnemen aan het leven van het netwerk;
 • Ervoor zorgen dat bij de uitvoering van al zijn verbintenissen de beginselen met betrekking tot de uitdrukking van culturele rechten en duurzame ontwikkeling in praktijk worden gebracht.

Hoe het werkt ?

Er moet een aanvraagdossier worden ingediend bij de vereniging Petites Cités de Caractère® du Grand Est, die ter plaatse een goedkeuringscommissie zal bijeenroepen waarin, rond de gekozen functionarissen van de kandidaat-gemeente, de vertegenwoordigers van de Petites Cités de Caractère® en de diverse partners erfgoed en toerisme, zoals de Departementale Eenheid Architectuur en Erfgoed (UDAP), de Erfgoedstichting, het Departementaal Agentschap voor Toerisme, enz. De controlecommissies komen elke 3 (homologeerbaar) of elke 5 jaar (erkend) bijeen, in volgorde een advies uitbrengen over het beleid dat de gemeente voert, in overeenstemming met het kwaliteitscharter Petites Cités de Caractère®. Deze methodologische gids laat zien hoe je een aanvraagdossier samenstelt.

Welke voordelen?

Erfgoed, een motor van integratie en sociale banden, maakt het mogelijk om deze oude steden economisch nieuw leven in te blazen, gebaseerd op hun vroegere of huidige centrale functies, door het hele jaar door cultureel en erfgoedtoerisme te ontwikkelen, rond een strategie voor toeristische ontwikkeling die binnen de velden valt van duurzaam toerisme en langzaam toerisme. Om dit te bereiken implementeert het Petites Cités de Caractère®-netwerk gedeelde activiteiten en promotie- en communicatieacties.

Meer informatie over https://www.petitescitesdecaractere.com

Hoeveel kost het ?

Het lidmaatschap van het merk in Grand Est bedraagt ​​€ 1,24 per inwoner + € 200 / jaar, met een maximum van € 4000

Contact: Karaktervolle stadjes® van Grand Est
Delphine GARNOTEL – Regionale coördinator
pcc.grandest@gmail.com – 06 46 18 87 41
www.petitescitesdecaractere.com
https://www.facebook.com/PCCGrandEst 

Documentatie

Was deze inhoud nuttig voor u?