Mobiliseerbare hulpmiddelen

Elk jaar ontwikkelen de instellingen (Europa, Staat, Gewest, intercommunales) hun systemen voor financiële ondersteuning in overeenstemming met het ingevoerde beleid en de beschikbare financiële enveloppen.

De Tourist Development Agency biedt u een document aan waarin deze regelingen elk jaar worden opgesomd en bijgewerkt. Het doel van deze gids is een lezing te geven van de bestaande 2024-regelingen die zijn opgesomd volgens de aard van het gesteunde project, de steunaanvrager en de beheersautoriteit die verantwoordelijk is voor de fondsen. De beschrijving van de regelingen is bewust summier, de subsidiabiliteit van de projecten moet daarom worden gecontroleerd aan de hand van hun specifieke kenmerken. Dit document zal regelmatig worden bijgewerkt door het Bureau voor Toerisme, afhankelijk van de evolutie van de toestellen die het voorstelt.

Voor hetzelfde niveau (Europa, Staat, Regio, Departement, Lokaal) wordt het principe van niet-cumulatie van beschikbare steun voor hetzelfde project toegepast, behalve in speciale gevallen die in de beschrijvingen worden vermeld.

Was deze inhoud nuttig voor u?