Meer dan een verplichting, een ecologisch verantwoord gebaar voor duurzaam toerisme. Verplicht sinds 1er Januari 2024: het sorteren van bioafval aan de bron is nu een zaak van iedereen.  

Wat is bioafval?  

Artikel L. 541-1-1 van de milieuwet definieert bioafval als “niet-gevaarlijk biologisch afbreekbaar afval uit tuinen of parken, voedsel- of keukenafval van huishoudens, kantoren, restaurants, bedrijfsgroothandels, kantines, cateraars of winkels, evenals vergelijkbaar afval van voedselverwerkingsfabrieken.

Bronsortering van bioafval: een nieuwe verplichting, talrijke oplossingen | Ministeries Ecologie Energiegebieden (ecologie.gouv.fr)

https://www.ecologie.gouv.fr/biodechets

Waarom is het belangrijk om ze te sorteren? 

Bioafval bestaat voor 80% uit water; de verbranding ervan kost onnodig veel energie. Door ze te begraven ontstaat methaan, een gas met een aardopwarmingsvermogen dat 25 keer groter is dan dat van CO₂. Terwijl ze door methanisering kunnen worden omgezet in biogas of door compostering in kunstmest.  

Bron : Biodechets_4p-Professionals.pdf 

Hoe doe je ?  

Voor professionals zijn er 3 oplossingen:  

Composteren op locatie: Als je de ruimte hebt, is het heel goed mogelijk om je eigen compost te maken. Zorg voor biologische emmers voor uw klanten; een composteerruimte met 3 bakken (de eerste die je voedt, een tweede voor het toevoegen van droge stof (malen, karton etc.) en een derde voor de rijping) maar ook wat tijd om het te onderhouden. 

Let op, je kunt er geen restjes vlees of vis in doen. 

Ophalen door een particuliere dienstverlener: Sommige afvalinzamelingsdiensten bieden oplossingen die zijn aangepast voor het sorteren van bioafval. Door een samenwerking aan te gaan met deze dienstverleners zorgt u ervoor dat uw bioafval op de juiste manier wordt verwerkt, bijvoorbeeld door industriële compostering of anaerobe vergisting.  

Uw contactpersonen in de Ardennen: Composteringsplatform | Valodea 

Vrijwillige bijdrage of publieke collecte: de derde oplossing hangt af van de aanpak die wordt gekozen door uw gemeenschap van gemeenten, die geen verplichtingen heeft ten aanzien van bioafval geproduceerd door professionals. U dient contact op te nemen met de afvaldienst van uw gemeentegemeente.  

 Bewustzijn vergroten bij klanten en personeel  

Het succes van een sorteerprogramma voor bioafval hangt grotendeels af van de betrokkenheid van iedereen. Ten eerste is het noodzakelijk om goed uitgerust te zijn om het sorteerproces te vergemakkelijken door specifieke bakken te installeren die bedoeld zijn voor bioafval. Zorg ervoor dat deze bakken duidelijk gemarkeerd zijn en op strategische plekken worden geplaatst, zoals keukens, eetruimtes en slaapkamers. 

Vervolgens is het van cruciaal belang om uw team te trainen in het correct sorteren van afval. Bovendien helpt het informeren en vergroten van het bewustzijn van klanten over het belang van sorteren een gemeenschap te creëren die zich inzet voor het behoud van het milieu.  

Contactpersoon: Stephanie Drothier
Projectmanager duurzaam toerisme
Ardennen ADT
24 Place Ducale
08000 Charleville-Mezières
Telefoon: 03 24 56 68 67
drothier@ardennes.com

Was deze inhoud nuttig voor u?